Live FB - Free Live Stream Facebook Video


Live Stream Facebook On PC( Chú ý: bạn không được bật nhạc hay video bản quyền quảng cáo khi stream nha, nếu không là facebook tự xóa và bạn bị cấm live stream 24h )
  1. Tải và cài OBS trước (cài Visual C++ trước nếu báo lỗi thiếu C++).
  2. Nhấn nút "Tạo Live Stream" và copy Stream Key vào OBS.
  3. Nhấn "Xem Thử" nếu chuẩn thì "Phát Trực Tiếp".
  4. Chú ý: Không bật nhạc của ngta, nếu không sẽ bị khóa.(bị khóa thì nhấn "tiếp tục" sẽ không được).
  5. Nếu Stream LOL thì vào GAME -> cài đặt chỗ "Full màn hình" chọn "không viền".

{{isShowHelpStream?'Xem Hướng Dẫn':'Ẩn Hướng Dẫn';}}